Αστικό - Εργατικό, Εμπορικό  & Αυτοκινητιστικό Δίκαιο
  • Το όραμα μου για να ιδρύσω το δικηγορικό γραφείο μου δεν ήταν να προσφέρω τις συνήθεις υπηρεσίες που προσφέρουν όλοι οι δικηγόροι αλλά να κάνουμε εφικτό στον καθένα μέσα από τις υπηρεσίες μας να έχει προσιτές και άμεσες λύσεις σε κάθε ζήτημα της ιδιωτικής ή της επαγγελματικής του ζωής. Ελάχιστοι με βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια μου , και φιλοδοξώ να είμαι ένας από αυτούς τους ελάχιστους που θα σταθεί δίπλα σας και στην δική σας προσπάθεια . 
    • Μάριος Καρύδης